Wydobycie i składowanie odpadów wapna pokarbidowego i mieszanek popiołowo żużlowych

Na terenie Spółki znajduje się czynne składowisko wapna i popiołu - Osadnik III.

Eksploatacja składowiska odbywa się w oparciu  o:
  • pozwolenie zintegrowane wydane przez  Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją z dn. 26 maja 2008 r. znak:  SW.II.SCh.7673-32/08 zmienione decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dn. 31.05.2010 r. znak: SW.III.MW.7673-15/10 obowiązującą do 26.05.2018 r.
  • instrukcję eksploatacji składowiska zatwierdzoną przez Wojewodę  Małopolskiego decyzją z dn. 05.03.2003 r. znak: ŚR.V.MW.6624/3/03 zmienioną decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dn. 06.08.2009 r. znak: SW.III.MW.7654-1/09 oraz decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dn. 31.05.2010 r. znak: SW.III.MW.7654-14/10.
W/w decyzje zezwalają  na prowadzenie na składowisku  następujących procesów :
1. selektywnego składowania (unieszkodliwiania D5) odpadów o kodach:
  • 06 07 99 - innych   niewymienionych odpadów (szlamów wapiennych),  
  • 07 01 80 - wapna pokarbidowego niezawierającego substancji niebezpiecznych innych niż wymienione w 07 01 08,  
  • 10 01 80 - mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,  
2. wytwarzania  (wydobycia)  selektywnie złożonych odpadów wapna 07 01 80 i popiołu 10 01 80 ze składowiska 
Selektywnie zgromadzone odpady wapna pokarbidowego i popiołu mogą być wykorzystane jako surowiec do produkcji nawozów mineralnych, oraz w przemyśle metalurgicznym, budowlanym i energetycznym.
Zasoby popiołów z elektrociepłowni mogą stanowić surowiec dla przemysłu materiałów budowlanych oraz do budowy dróg. (Badania mieszaniny popiołowo- żużlowej).


3. wytwarzania odpadów w wyniku prowadzenia konserwacji, remontu jak również wymiany i demontażu elementów instalacji : 170101, 170102, 170107, 170201, 170405 i 170407.
4. odzysku R14 - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
  • do utwardzenia nawierzchni dróg technologicznych na terenie składowiska odpadów o kodach 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 200202
  • do remontu lub bieżącej konserwacji technicznej skarp składowiska odpadów o kodach 010102, 010408, 010409, 010412, 100903, 100906, 100908, 100912, 101006, 101008, 101208, 101382, 161104, 170101, 170102, 170103, 170107, 191209
  • do bieżącej biologicznej stabilizacji skarp składowiska odpadów o kodach 010412, 100101, 100115, 100180, 170504, 170506, 190503, 190805, 200202

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.