O firmie

Jesteś tutaj:>> empos>> O firmie
Historia  Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. rozpoczyna się na początku lat 70 – tych wraz z powstaniem koncepcji budowy oddzielnych oczyszczalni dla ścieków miejskich i przemysłowych.
Pod koniec lat 70-tych Biuro Projektów Gospodarki Wodno - Ściekowej BIPROWOD opracowało dokumentację dla fizyko - chemicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków (C.O.Ś.) przeznaczonej do mechanicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, obejmującej usuwanie kratek, piasku, neutralizację, koagulację związkami żelaza, klarowanie w osadnikach oraz uśrednianie ścieków w zbiornikach retencyjnych.

W roku 1983 Zakład Projektowy Firmy Chemicznej opracował projekt części biologicznej oczyszczalni (B.O.Ś.) współpracującej z C.O.Ś. , który przewidywał zastosowanie metody osadu czynnego, po uprzednim wymieszaniu ścieków przemysłowych z częścią ścieków miejskich, stanowiących uzupełnienie składników biogennych ( azotu, fosforu ) niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu biologicznego oczyszczania. Od połowy lat 80-tych aż do końca roku 1991 prowadzona była budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych.
   
W 1991 roku,  w wyniku uzgodnień między Firmą Chemiczną a Urzędem Miasta, postanowiono połączyć oczyszczalnię miejską oraz oczyszczalnię ścieków przemysłowych
w całość i  utworzyć Centralną Oczyszczalnię Ścieków.  
Wspólna Inwestycja Zarządu Miasta i ówczesnych Zakładów Chemicznych Oświęcim (dzisiaj grupa kapitałowa Synthos SA) została wsparta finansowo przez dotacje z Funduszy Narodowych.
Oczyszczalnia została oddana do użytku 26 maja 1994r.

Od tego czasu ścieki miejskie i przemysłowe były oczyszczane  wspólnie w procesach biologicznych metodą  osadu czynnego w układzie beztlenowo-tlenowym. Obsługa eksploatacyjna oczyszczalni była realizowana w strukturach oddziału Zakładów Chemicznych Oświęcim, na bazie którego od 1 stycznia 2000 roku utworzona została Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp z o.o.
    
Głównymi kierunkami działania spółki są: oczyszczanie  ścieków, odzysk i unieszkodliwianie odpadów i analityka laboratoryjna. Spółka posiada wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami decyzje i pozwolenia zarówno w zakresie oczyszczania ścieków jak również wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Dane rejestrowe:
Krajowy Rejestr Sądowy numer 0000120444, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy  Spółki wynosi 59 901 000 zł z czego:
Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
posiada 76,79 % natomiast Gmina Miasto Oświęcim  posiada  23,21% udziałów.
NIP 549-20-52-990,
REGON
357108850.

Budynek administracyjny
Budynek administracyjny
MPOŚ z lotu ptaka
MPOŚ z lotu ptaka
Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.