Odzysk i unieszkodliwianie odpadów płynnych i wodorozcieńczalnych

Wykorzystując zapas przepustowości w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków,  Spółka prowadzi procesy unieszkodliwiania i odzysku płynnych i wodorozcieńczalnych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu tych samych urządzeń  i procesów, które są wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków.
Ilość przyjmowanych odpadów jest ściśle  uwarunkowana aktualną wolną  mocą przerobową, tempem  procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalni i ściśle uzależniona od dochowania parametrów dopuszczalnych w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do odbiornika, określonych w decyzji pozwolenie wodno-prawne.

Odpady dowożone poddawane są analizie chemicznej i w zależności od rodzaju zanieczyszczenia przechodzą proces wstępnej obróbki lub są bezpośrednio dozowane do procesu na etapie wstępnego tj. mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków, a następnie oczyszczane są biologicznie metodą osadu czynnego z podwyższonym usuwaniem biogenów. Odpady pochodzenia spożywczego wprowadzane są do komór fermentacyjnych gdzie wraz z wydzielonymi osadami ściekowymi przechodzą proces fermentacji metanowej. Proces ostatecznego unieszkodliwiania odpadów płynnych zawierających specyficzne zanieczyszczenia takie jak cyjanki, siarczki i chrom poprzedzony jest obróbką chemiczną pozwalającą na ich bezpieczne wprowadzenie do procesu oczyszczania.

Działalność związaną z gospodarką odpadami Spółka prowadzi w oparciu o decyzje Marszałka Województwa Małopolskiego na wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów, które są dostępne w zakładce  Do Pobrania.Pliki do pobrania:

Rodzaje odpadow - proces ferm. metanowej R-3.docx
Rodzaje odpadow - proces oczyszcz. sciekow R-3.docx
Rodzaje odpadow - korekta pH sciekow R-7.docx
Rodzaje odpadow - koagulacja sciekow R-7.docx
Lista odpadów dopuszczonych do odzysku w procesie mycia i dezynfekcji odp. opakowaniowych.doc
Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.