Rozbudowa układu fermentacji o IV komorę fermentacyjną wraz z układem kogeneracyjnym


Spacer wirtualny - zobacz

 

Spółka 31 maja 2015 zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu fermentacji metanowej o IV komorę fermentacyjną wraz
z układem kogeneracyjnym"
W ramach inwestycji wykonano m.in.: IV komorę fermentacyjną o pojemności
2 500 m3, zagęszczacz wtórny osadu z ujęciem biogazu i pompownią odcieków, wysokosprawny układ mokrego odsiarczania biogazu oraz zainstalowano moduł kogeneracyjny o mocach: 353 kWe i 414 kWt.
Planuje się, że moduł z nadwyżek biogazu wyprodukuje rocznie ok. 3000 MWh energii elektrycznej odnawialnej oraz ok. 12 000 GJ energii cieplnej. Taka ilość energii pokryje ok.30 % zapotrzebowania Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków. Układ odsiarczania poprzez zastosowanie katalitycznej metody utleniania siarkowodoru, umożliwia głębokie odsiarczenie całości biogazu wytworzonego w czterech komorach fermentacyjnych gwarantując wymaganą ochronę silnika układu kogeneracyjnego oraz ograniczy emisję do środowiska naturalnego.
 
Na realizację tego zadania Spółka otrzymała dotację w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wysokości  4 350 000, tj. 50 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.