Usługi labolatoryjne

Laboratorium Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni  Ścieków w  Oświęcimiu posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02.

Certyfikat akredytacji nr AB1160 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

 Zakres akredytowanych badań podany jest w załączniku do certyfikatu nr AB1160, dostępny na stronie PCA

http://www.pca.gov.plKierując się zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz, spełnieniem wymaganiom wprowadzonego systemu zarządzania , dążymy do dostarczenia klientowi usług na najwyższym poziomie.
Uczestnictwo w  międzylaboratoryjnych badaniach biegłości pozwala potwierdzić nasze kompetencje , kwalifikacje oraz doświadczenie, stosowanie certyfikowanych materiałów referencyjnych gwarantuje spójność pomiarową .
Laboratorium od 2011r. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów        Badawczych  POLLAB

Jeżeli są państwo zainteresowani złożeniem zlecenia zapraszamy do nawiązania kontaktu:
Kierownik  Laboratorium  mgr  Magdalena Chomicz
nr tel. .033-847-45-08 lub magdalena.chomicz@empos.pl

Kierownik Techniczny Laboratorium Małgorzata Balon
nr tel. 033-847-45-08 lub malgorzata.balon@empos.pl

Zlecenie badania ścieków:
1.    Jeśli zamierzacie Państwo skorzystać z usług Laboratorium w zakresie pobierania próbek, należy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni uzgodnić z Laboratorium datę pobrania próbek – kontakt pod nr Tel. 33 847 45 08
2.    Należy wypełnić  Zlecenie na badania ścieków  i przekazać je próbkobiorcy lub w przypadku samodzielnego poboru prób dostarczyć wraz z próbkami do Laboratorium
3.    W przypadku samodzielnego poboru prób należy ustalić z Laboratorium ilość próby oraz pojemnik do którego będą one pobrane, w przypadku tym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe pobranie próbki, która wpływa na wiarygodność otrzymanych wyników badań (Laboratoium na życzenie Klienta może wypożyczyć butelki oraz sprzęt do poboru próbek)
4.    W ciągu dwóch dni roboczych od dostarczenia zlecenia, Klient musi podpisać z Laboratorium ustalenia do zlecenia, w przeciwnym razie zlecenie zostanie anulowane.
5.    Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.Zlecenie na badanie węgla kamiennego i odpadów paleniskowych:

1.    Laboratorium nie świadczy usług w zakresie pobierania próbek węgla
2.    Należy wypełnić  Zlecenie na badania węgla i odpadów paleniskowych   i dostarczyć do Laboratorium wraz z próbkami. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe pobranie próbki, która wpływa na wiarygodność otrzymanych wyników badań
3.    W ciągu dwóch dni roboczych od dostarczenia zlecenia, Klient musi podpisać z Laboratorium ustalenia do zlecenia, w przeciwnym razie zlecenie zostanie anulowane.
4.    Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług

 Zlecenie na badanie odpadów komunalnych:

 Od marca 2015 r. Laboratorium świadczy usługi w zakresie badania aktywności oddechowej AT4 oraz suchej masy w odpadach komunalnych (kody odpadów: 19 05 03, 19 05 99, 19 12 12). Laboratorium świadczy również usługi w zakresie pobierania próbek do badań wg normy PN-Z-15011-1:1998  Zlecenie na badania odpadów  komunalnych.

 

Roztwory wzorcowe-CRM
Kalorymetr
Spektrometr absorpcji atomowej

Pliki do pobrania:

Zlecenie na badania węgla i odpadów paleniskowych.docx
Zlecenie na badanie ścieków .doc
Zlecenie na badania odpadów komunalnych.docx
Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.