Piąte spotkanie Zespołu Roboczego

Piąte spotkanie Zespołu Roboczego odbyło się 11 kwietnia 2017 r. w siedzibie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zgodnie z agendą omówione zostały kwestie formalne i merytoryczne badań Prof. Izabeli Sówki z Politechniki Wrocławskiej, aktualny status problemu uciążliwości zapachowych, a także analiza prawna skupowania i składowania obornika oraz traw przez rolników.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Małgorzata Sikora ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu poinformowała, że umowa z Politechniką Wrocławską została podpisana 4 kwietnia br. Zgodnie z ustaleniami badania potrwają do 15 listopada, a ich wartość wyniesie 120 tys. zł brutto. Kosztami podzielą się: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Miasto Oświęcim oraz Gmina Oświęcim. Prace badawcze już się rozpoczęły, a wkrótce do mieszkańców trafią specjalne dzienniki, w których będą mogli raportować pojawiające się uciążliwości zapachowe. Ich kolportaż odbędzie się pod ścisłym nadzorem, aby uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości.

Po wystąpieniu p. Sikory członkowie Zespołu Roboczego sformułowali szereg pytań i wniosków. Mariusz Kaszuba, przedstawiciel Stowarzyszenia STOP FETOROWI w Mieście i Gminie Oświęcim wyraził obawy dotyczące powszechnego kolportażu dzienniczków. Jego zdaniem fakt, że nie będą one anonimowe może wpłynąć na wiarygodność badań. Zaapelował, aby rozważyć opcje ograniczenia doboru próby do tych mieszkańców, dla których obecna sytuacja rzeczywiście jest dokuczliwa. Odmiennego zdania był Prezes MPOŚ, Antoni Majcherczyk, który stwierdził, że do badania powinni być włączeni wszyscy zainteresowani, a doświadczenia płynące z dotychczasowego sposobu zgłaszania uciążliwości do Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwalają wierzyć, że mieszkańcy potraktują sprawę z należytą starannością i zaangażowaniem. Prowadząca spotkanie Poseł Dorota Niedziela zgodziła się ze stanowiskiem Stowarzyszenia – brak anonimowości może stanowić pewną barierę. Członkowie Zespołu doszli do wniosku, że wyjściem z sytuacji będzie zorganizowanie otwartego spotkania dla mieszkańców, na którym zostanie omówiony cel i metodologia badań, a także rola dzienniczków. Podczas spotkania, oprócz członków Zespołu Roboczego, ma być obecna Prof. Izabela Sówka.

W kolejnej części spotkania Marek Rościszewski, Dyrektor Produkcji Synthos wyraził obawy co do skuteczności badań. Jego zdaniem jest dużo niewiadomych, a kontrole powinny być prowadzone w taki sposób, aby na bieżąco rozwiązywać problemy we współpracy z podmiotami badanymi. Zasygnalizował również, że rolą Zespołu Roboczego było wspólne znalezienie podmiotu badawczego, a ostatecznie decyzję podjęło Starostwo. Małgorzata Sikora poinformowała, że badania prof. Sówki są narzędziem samorządów, a dla Zespołu mają stanowić wartość dodaną. Wyraziła jednak chęć do współpracy przy organizacji i promocji inicjatywy wśród mieszkańców. Swoimi wątpliwościami podzielił się również Antoni Majcherczyk zwracając uwagę, na szereg nieścisłości wynikających z rekonesansu Prof. Sówki oraz wysoki stopień subiektywizmu metodologii. Jego zdaniem badania nie dadzą odpowiedzi na pytanie o pożyteczność dotychczas wykonanych inwestycji w oczyszczalni. Małgorzata Sikora zadeklarowała, że będzie jeszcze okazja do wyjaśnienia wątpliwości na planowanym spotkaniu z Panią Profesor.

W części poświęconej ocenie aktualnej sytuacji, Członkowie Zespołu Roboczego zgodzili się co do tego, że uciążliwości się zmniejszyły. W analogicznym okresie rok temu zgłoszeń było zdecydowanie więcej. Sytuacja będzie stale monitorowana, szczególnie kiedy pojawią się wysokie temperatury.

W ostatnim punkcie spotkania poruszony został temat analizy prawnej skupowania i składowania obornika oraz traw przez rolników. Z dokumentu przygotowanego przez Biuro Analiz Sejmowych wynika, że rolnik nie może przyjmować od indywidualnych dostawców lub spółek miejskich skoszonej trawy w celu jej kompostowania. Odpady zielone na terenie nieruchomości mogą być poddane kompostowaniu wyłącznie na potrzeby własne. Pełna treść opinii znajduje się do pobrania poniżej.

Z uwagi na usterkę techniczną nagranie umieszczone na stronie obejmuje wyłącznie pierwsze 45 minut spotkania. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nagranie z V spotkania.mp3

Analiza Biura Analiz Sejmowych – trawy i obornik

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies