Mieszkańcy Oświęcimia odebrali dzienniczki pomiaru uciążliwości zapachowych

W poniedziałek (22.05) w Domu Ludowym w Monowicach odbyło się spotkanie, którego uczestnikami byli mieszkańcy, członkowie Zespołu Roboczego ds. likwidacji uciążliwości zapachowych oraz Prof. Izabela Sówka z Politechniki Wrocławskiej wykonująca badania na terenie Oświęcimia.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia mieszkańcom członków Zespołu Roboczego oraz przyczyny jego powołania – zjednoczenia wszystkich podmiotów publicznych, instytucji i Stowarzyszenia, którym zależy na rozwiązaniu problemu uciążliwości zapachowych występujących na terenie os. Monowice, os. Dwory-Kruki i Włosienicy poprzez wypracowanie kompleksowych rozwiązań.

Następnie prowadząca spotkanie Poseł Dorota Niedziela przedstawiła podjęte do tej pory działania minimalizujące ewentualne uciążliwości [szczegóły znajdują się w prezentacji do pobrania poniżej]. Poseł Niedziela przypomniała również, że od początku powołania Zespołu działa specjalna podstrona (na stronie: empos.pl/zespol_roboczy), gdzie po każdym spotkaniu znaleźć można komplet materiałów: notatkę ze spotkania oraz nagranie wraz z innymi plikami do pobrania.

Poseł Dorota Niedziela stwierdziła jednoznacznie, że problem z regulacjami prawnymi dotyczącymi odorów występuje w większości krajów europejskich. Nie ma niestety możliwości mechanicznego sprawdzenia zapachów. Na pytanie mieszkanki Poseł Niedziela uzupełniła, że problem odorów dotyczy nie tylko przemysłu, ale przede wszystkim hodowli zwierząt. Ustawa przeciwodorowa jest jednak trudna do powołania, ponieważ należy ustalić normy zapachu, a wyznaczenie takich norm jest niezmiernie trudne.

Wypowiedz Poseł Niedzieli uzupełniła Prof. Izabela Sówka, która stwierdziła, że każdy kraj ma swoje regulacje, a stworzenie jednolitego prawa w tym zakresie jest kłopotliwe. Zaznaczyła jednak, że prace wróciły do konsultacji, a Ministerstwo przymierza się do zmiany. W styczniu pojawił się również kodeks w zakresie ograniczenia uciążliwości zapachowych.

Metoda Prof. Izabeli Sówki zastosowana w Oświęcimiu jest oparta w dużej mierze na metodyce niemieckiej. Będą to dwa typy badań – metoda terenowa i metoda oparta na zaangażowaniu mieszkańców – monitorowanie sytuacji zapachowej na danym obszarze i zapisywanie obserwacji w dzienniku. Prof. Sówka wytłumaczyła zebranym zasady uzupełniania dzienniczków (określanie intensywności i częstotliwości zapachu, rzetelność wypełniania każdego dnia) oraz zaznaczyła, ze im więcej wypełnionych będzie dzienniczków, tym bardziej zobiektywizowane i wiarygodne będą wyniki badań.

Badania obejmują okres 01.06-31.08, ponieważ wtedy uciążliwości są największe.

 

Pytania i odpowiedzi zebrane podczas spotkania:

Jeśli jadę do pracy i poczuję nieprzyjemny zapach to co mam zrobić?

Ideą jest notowanie zapachu w miejscu zamieszkania, ale w dzienniczku znajduje się miejsce na uwagi, można tam więc zanotować także inne punkty, gdzie była odczuwana uciążliwość zapachowa.

Bardzo istotne jest, aby podawać adres zamieszkania, jedna osoba nie może pobrać też większej ilości dzienniczków.

 

Nie jestem w stanie zlokalizować konkretnego miejsca (firmy), skąd dochodzi uciążliwość zapachowa. Mogę podać tylko obszar na którym czuję zapach, jednak reprezentuję sąsiednie sołectwa oddalone od obszaru badań o 10 km – co wtedy?

W bardzo rzadkich, skrajnych przypadkach zdarza się, że smuga odorowa ciągnie się z innego źródła z bardzo dużej odległości. Starostwo przewiduje, żeby dzienniczki znalazły się również w sąsiednich sołectwach, a na podstawie wszystkich wpisów przeprowadzona zostanie analiza.

 

Czy każdy dzień to jest jedna kartka z dzienniczka?

Jedna kartka z dzienniczka to jedna obserwacja, obserwacji może być kilka w ciągu dnia i należy każdą zapisywać na osobnej kartce.

 

Jak często będzie prowadzona obserwacja terenowa przez Politechnikę Wrocławską?

Nie ma zwyczaju określania terminu prowadzenia badań, ale odbędzie się to w tym okresie, kiedy będą prowadzone obserwacje mieszkańców. Odbędą się dwa cykle odwiedzin.

 

Kanał Dwory, w którym jest teraz czysto, w lipcu zbiera dużo wody i zaczyna uwalniać fetor – czy to również zostanie sprawdzone w badaniach?

Badania zawsze sią rozległe i pod uwagę poddany jest duży teren. Proszę wypełnić wtedy dzienniczek.

 

Co zrobić z dzienniczkami w dniu 31.08 czyli na końcu badań?

Jeśli skończą się strony w dzienniczku należy niezwłocznie zgłosić się do Starostwa po nowy dzienniczek. Po zakończeniu obserwacji (31.08) dzienniczek należy oddać do Starostwa przed upływem 11 września 2017.

 

Po sesji pytań Starosta, Zbigniew Starzec podkreślił jak bardzo skomplikowana jest sprawa pomiaru uciążliwości. Stwierdził, jednak że badania Prof. Izabeli Sówki mają dać ostateczny rezultat oraz zaapelował do mieszańców, żeby uzupełniali dzienniczki skrupulatnie.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie, Małgorzata Sikora zobowiązała się, że dzienniczki będzie wręczać osobiście i zaznaczyła, że chodzi o kwestię odpowiedzialności oraz upoważnienia, dzięki czemu zgłoszą się mieszkańcy, którzy są w sprawę zaangażowani i będą skrupulatnie wypełniać dziennik.

Mariusz Kaszuba ze Stowarzyszenia STOP FETOROWI stwierdził, że niejako wrogiem zaangażowania mieszkańców w wypełnianiu dzienniczków jest fakt, że przestało śmierdzieć. Porównał poprzedni rok do obecnego, gdzie w tym roku było 8 zgłoszeń do Centrum Zarządzania Kryzysowego, a w poprzednim 100. Stwierdził również, że ostatnie działania miały potężny ładunek prewencyjny i dwa podmioty (MPOŚ, Synthos) wykonały bardzo dużo pracy, co przełożyło się na szereg dobrych działań. Mariusz Kaszuba także zaapelował o rozsądny kolportaż dzienników, tak, aby były one regularnie i odpowiedzialnie wypełniane.

Ustalono, że Sołtysi zbiorą chętnych mieszkańców, a dzienniczki zostaną dostarczone do nich przez Naczelnik Małgorzatę Sikorę osobiście. Niezależnie od tych ustaleń mieszkańcy mogą do 31 maja osobiście pobierać Dzienniki Obserwacji Zapachu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (ul. Wyspiańskiego 10).

Nagranie ze spotkania.mp3

Prezentacja Poseł Doroty Niedzieli

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies