Czwarte spotkanie Zespołu Roboczego

Czwarte spotkanie Zespołu Roboczego, które odbyło się 20 lutego 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w całości poświęcone było prezentacji i omówieniu metodologii badań prof. Izabeli Sówki z Politechniki Wrocławskiej (prezentacja poniżej do pobrania). Badania mają pomóc we wskazaniu źródeł uciążliwości zapachowych występujących na terenach dotkniętych problemem.

W pierwszej części spotkania Prof. Sówka przedstawiła zebranym wyniki wizyty w Oświęcimiu, które pozwoliły na dokładne opracowanie metody badawczej. Pierwsza wizyta miała charakter ogólny, natomiast druga, odbywający się 8-9 grudnia, objęła 6 potencjalnie problemowych podmiotów: Solvent, Synthos, Farmutil, Rail Polska, Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków oraz Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu. Podczas wizyt zespół naukowców starał się wyznaczyć obszar badawczy i zdefiniować zapachy nękające mieszkańców. Oprócz tego utworzono zbiór charakterystycznych zapachów dla poszczególnych obiektów. Wstępny rekonesans przyniósł trzy główne wnioski: potencjalnych źródeł emisji odoru jest bardzo dużo, emisja z tych źródeł może być zróżnicowana w skali czasowej i przestrzennej, odbiór tych zapachów przez mieszkańców może być różny z uwagi (m.in. na czynniki meteorologiczne).

Wstępne badania były punktem wyjścia do wyznaczenia tzw. kwadratów pomiarowych, gdzie naukowcy będą wykonywać powtarzane w czasie pomiary za pomocą zmysłu węchu, wspomagane ewentualnie specjalnym urządzeniem w postaci tzw. „przenośnego nosa”. Obserwacje mają być powiązane z czynnikami meteorologicznymi, a następnie poddane analizie statystycznej. Do współpracy przy badaniach zostaną zaproszeni także mieszkańcy – w specjalnych dziennikach będą mogli zapisywać swoje obserwacje dotyczące pojawiających się zapachów. Dane pozyskiwane w ten sposób, z dwóch niezależnych źródeł, maja na celu weryfikację i obiektywizację wyników pracy naukowców.

Efektem działań zespołu prof. Izabeli Sówki ma być stworzenie mapy, która w sposób statystyczny określi na danym obszarze częstotliwość, maksymalną intensywność oraz rodzaj zapachu, przypisany konkretnym podmiotom zidentyfikowanym podczas rekonesansu.

Po prezentacji metodologii badań pojawił się szereg pytań ze strony członków Zespołu Roboczego dotyczących m.in. skuteczności badań oraz ich wiarygodności. Profesor Izabela Sówka podkreśliła, że sposób wykonywania badania jest sprawdzony w wielu innych lokalizacjach, a dzięki mnogości źródeł w postaci zaangażowania mieszkańców jego wiarygodność wzrasta. Zaznaczyła jednak, że badanie nie wskaże recepty na rozwiązanie problemu, ale pomoże w lokalizacji podmiotów, które stanowią największy problem z punktu widzenia występowania uciążliwości zapachowych. Elementem dalszych działań Zespołu Roboczego powinno być zatem dążenie do znalezienia odpowiednich rozwiązań, w których szukaniu może pomóc zespół z Politechniki Wrocławskiej, jednak w ramach odrębnego procesu badawczego.

Pozostałe postanowienia i wnioski:

  • Badania prof. Sówki mają rozpocząć się w okresie wiosennym i potrwać do końca roku.
  • Badania będzie finansować Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Oświęcim oraz Urząd Gminy Oświęcim. Starostwo dodatkowo wystąpi o dotację na ten cel.
  • Ustalono, że w trakcie wykonywania badań odbędą się dwa spotkania organizacyjne monitorujące przebieg prac oraz spotkanie pod koniec roku na którym zostanie zaprezentowany raport podsumowujący.
  • Rolą Zespołu Roboczego na najbliższy czas jest merytoryczne przygotowanie mieszkańców zainteresowanych uczestniczeniem w obserwacjach badawczych.
  • Prezentacja opisująca metodologię badań prof. Izabeli Sówki zostanie po konsultacji z administracją uczelni przekazana do dyspozycji członków Zespołu Roboczego.

 

Nagranie z IV spotkania.mp3

Prezentacja Prof. Izabeli Sówki

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies